In 1557 waren er acht korenmolens (poldermolens waren van deze belasting vrijgesteld) in de provincie Utrecht, die windrecht betaalden aan de landsheer, Koning Filips van Spanje.

Filips II 1527 – 1598 (bron Wikipedia)

In 1560 waren het er elf. In de jaren na de machtsovername (in 1528 nam keizer Karel V het wereldlijk gezag over van de Utrechtse Bisschop

Karel V 1519-1556 (bron Wikipedia)

) werd de onoverzichtelijke en onvolledige administratie uit de bisschopstijd aangevuld en gestroomlijnd. De korenmolen van Vinkeveen stond er rond 1560 nog niet bij.

De overgebleven administratie uit de 80-jarige oorlog vertoont grote lacunes. Bovendien bevatte de administratie vrij veel ongespecificeerde verzamelposten, zodat een molen al enkel tientallen jaren kon bestaan voordat het bestaan expliciet vermeld werd. ‘De Veenmolen’ kan dus al in de late Middeleeuwen bestaan hebben.