De eerste geschreven vermelding van ‘De Veenmolen’in de archieven dateert van 1617, maar voordien stond de molen al op de kaart van Joost J. Beeltsnyder uit 1570 (kaart van hoogheemraadschap Amstelland waarop de ‘Veenmoelen’ als standerdmolen staat afgebeeld)