Van  1674 tot ???

Een poldermolen (zie utrechts Nieuwsblad 08-03-1930 blz. 14, Utrechts Nieuwsblad 03-09-1932 blz. 13 en De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijvingen III 1795.