De daaropvolgende complete lijst, uit 1617, bevatte 24 molens, die de koninklijke windbelasting inmiddels moesten afdragen aan de Staten van Utrecht. Hieronder was de molen van Vinkeveen.

Het eerste concrete gegeven in de archieven dateert dus van 1617.