Molen Geschiedenis

1733
1733-01-01

Veiling

Transport voor schout en schepenen Vinkeveen ‘door gemachtigde van de Heere Melchior Ten Hoove Heere van Rijnouwen en Sleburg en Niewaal al hebbende bij sijn Ehevrouwe levendige geboorte” Dat wil zeggen eigenlijk was de molen eigendom van zijn vrouw en nu ook van zijn kinderen aan Huijber Dirksen Oudes na..Read More

1713
1713-01-01

De molen wordt verhuurd

De molen wordt verhuurd aan Arien van Rossum namens eigenaar Ten Hove.

1674
1674-01-01

Molen geplaatst

Van  1674 tot ??? Een poldermolen (zie utrechts Nieuwsblad 08-03-1930 blz. 14, Utrechts Nieuwsblad 03-09-1932 blz. 13 en De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijvingen III 1795.

1647
1647-01-01

Bakkers

De bakkers van Vinkeveen en Demmerik, die verplicht zijn om hun graan op de Veenmolen te laten malen, dienen de Utrechtse tarieven toe te passen. Het verzoek hiertoe was ingediend door de schepenen namens de plaatselijke bevolking.

1643
1643-01-01

Belastingpachtlijst

Belastingpachtlijst

De Veenmolen wordt genoemd in een belastingpachtlijst van het gemaal. De inwoners van Wilnis, Oudthuysen, Demmerik, Vinckeveen ende Aesdom waren toen verplicht om hun graan te laten malen op deze molen. Op het platteland van Utrecht waren inmiddels 47 korenmolens.

1632
1632-01-01

Belasting pachter

De belastingpachter dient een verzoek in om bussen voor de belastingbriefjes op te mogen hangen aan de molens in  Proosij van St. Jan, dus waarschijnlijk ook aan De veenmolen.

1617
1617-01-01

De eerste concrete registratie.

De daaropvolgende complete lijst, uit 1617, bevatte 24 molens, die de koninklijke windbelasting inmiddels moesten afdragen aan de Staten van Utrecht. Hieronder was de molen van Vinkeveen. Het eerste concrete gegeven in de archieven dateert dus van 1617.

1570
1570-01-01

Eerst geschreven vermelding.

De eerste geschreven vermelding van ‘De Veenmolen’in de archieven dateert van 1617, maar voordien stond de molen al op de kaart van Joost J. Beeltsnyder uit 1570 (kaart van hoogheemraadschap Amstelland waarop de ‘Veenmoelen’ als standerdmolen staat afgebeeld)

1557
1557-01-01

Waarschijnlijk gebouwd en Windrecht belasting

Waarschijnlijk gebouwd en Windrecht belasting

In 1557 waren er acht korenmolens (poldermolens waren van deze belasting vrijgesteld) in de provincie Utrecht, die windrecht betaalden aan de landsheer, Koning Filips van Spanje. In 1560 waren het er elf. In de jaren na de machtsovername (in 1528 nam keizer Karel V het wereldlijk gezag over van de..Read More

error: Alert: Content is protected !!