Molen Geschiedenis

1822
1822-08-18

Advertenties voor verkoop.

Advertenties in Utrechts Courant (18-08-1822, bijl. 5)), Rotterdamse Courant (29-08-18212, bijl. 6), Opregte Haarlemsche Courant (08-1822, bijl 7), verkoper H.F. van der Linden,  molenaar (ook te bevragen bij notaris A. Verdam A.Z. te Vinkeveen) Deze molen wer gekocht door Pieter Vester voor fl. 5000,00 en in 1823 geplaats aan de..Read More

1760
1760-01-01

Verkoop

De erfgenamen van Catharina Nutges van Beijerland verkopen de molen aan Jacobus van Bickbergen, die kennelijk al geruime tijd huurder was. Jacobus lost zijn schuld an en draagt in 1764 de molen over op zijn dochter Hendrica en haar man Peter van de Vlugt.

1750
1750-01-01

Catharina Nutges van Beijerland nieuwe eigenaar

Catharina Nutges van Beijerland, weduwe van Jan de Corff en vrouwe van o.a. Vinkeveen, koopt de molen van Huijbert Dirksen door haar recht van nakoop. De officiële overdracht is pas in 1754.

1733
1733-01-01

Veiling

Transport voor schout en schepenen Vinkeveen ‘door gemachtigde van de Heere Melchior Ten Hoove Heere van Rijnouwen en Sleburg en Niewaal al hebbende bij sijn Ehevrouwe levendige geboorte” Dat wil zeggen eigenlijk was de molen eigendom van zijn vrouw en nu ook van zijn kinderen aan Huijber Dirksen Oudes na..Read More

1713
1713-01-01

De molen wordt verhuurd

De molen wordt verhuurd aan Arien van Rossum namens eigenaar Ten Hove.

1674
1674-01-01

Molen geplaatst

Van  1674 tot ??? Een poldermolen (zie utrechts Nieuwsblad 08-03-1930 blz. 14, Utrechts Nieuwsblad 03-09-1932 blz. 13 en De Nederlandsche stad- en dorp- beschrijvingen III 1795.

1647
1647-01-01

Bakkers

De bakkers van Vinkeveen en Demmerik, die verplicht zijn om hun graan op de Veenmolen te laten malen, dienen de Utrechtse tarieven toe te passen. Het verzoek hiertoe was ingediend door de schepenen namens de plaatselijke bevolking.

1643
1643-01-01

Belastingpachtlijst

Belastingpachtlijst

De Veenmolen wordt genoemd in een belastingpachtlijst van het gemaal. De inwoners van Wilnis, Oudthuysen, Demmerik, Vinckeveen ende Aesdom waren toen verplicht om hun graan te laten malen op deze molen. Op het platteland van Utrecht waren inmiddels 47 korenmolens.

1632
1632-01-01

Belasting pachter

De belastingpachter dient een verzoek in om bussen voor de belastingbriefjes op te mogen hangen aan de molens in  Proosij van St. Jan, dus waarschijnlijk ook aan De veenmolen.

1617
1617-01-01

De eerste concrete registratie.

De daaropvolgende complete lijst, uit 1617, bevatte 24 molens, die de koninklijke windbelasting inmiddels moesten afdragen aan de Staten van Utrecht. Hieronder was de molen van Vinkeveen. Het eerste concrete gegeven in de archieven dateert dus van 1617.