Advertenties in Utrechts Courant (18-08-1822, bijl. 5)), Rotterdamse Courant (29-08-18212, bijl. 6), Opregte Haarlemsche Courant (08-1822, bijl 7), verkoper H.F. van der Linden,  molenaar (ook te bevragen bij notaris A. Verdam A.Z. te Vinkeveen)

Deze molen wer gekocht door Pieter Vester voor fl. 5000,00 en in 1823 geplaats aan de Oudhuizerweg nr. 109

Volgens L.A, vab der Linden (kleinzoon van de laatste molenaar (francois van de Linden) van de molen aan de mijdrechtsedwarsweg. Deze bevestigde de verkoop aan Vester en bezwoer dat de romp verplaats is naar de Oudhuizerweg. Francois woont dan in Breukelen.

Het Boek Monumenten in Nederland. Utrecht 1996 vermeld ook dat de romp van de Veenmolen uit Vinkeveen gebruikt is voor de bouw van de molen aan de Oudhuizerweg.