Molen Geschiedenis

1595
1595-03-07

Oorspronkelijke bouw

Oorspronkelijke bouw

Op 3 juli 1595 werd voor de erfpachtsom van 3 pond een windbrief (het recht om een molen te mogen bouwen en exploiteren) voor een korenmolen in de ban van Waverveen verstrekt aan Cornelis Gerrijts Outvael. Waarschijnlijk betrof dat deze molen. Bron en algemene informatie: www.gahetna.nl, index Grafelijkheidsrekenkamer: windrechten (molens) —–..Read More

1570
1570-01-01

Eerst geschreven vermelding.

De eerste geschreven vermelding van ‘De Veenmolen’in de archieven dateert van 1617, maar voordien stond de molen al op de kaart van Joost J. Beeltsnyder uit 1570 (kaart van hoogheemraadschap Amstelland waarop de ‘Veenmoelen’ als standerdmolen staat afgebeeld)

1557
1557-01-01

Waarschijnlijk gebouwd en Windrecht belasting

Waarschijnlijk gebouwd en Windrecht belasting

In 1557 waren er acht korenmolens (poldermolens waren van deze belasting vrijgesteld) in de provincie Utrecht, die windrecht betaalden aan de landsheer, Koning Filips van Spanje. In 1560 waren het er elf. In de jaren na de machtsovername (in 1528 nam keizer Karel V het wereldlijk gezag over van de..Read More

error: Alert: Content is protected !!